09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری
کنه واروآ (بخش دوم)

کنه واروآ (بخش دوم)

چگونه کنه واروآ به کلنی های زنبور عسل خسارت وارد می کند؟ تاثیرات کنه واروآ بر روی کلنی های زنبور عسل در سه سطح قابل بررسی است. ورود کنه واروآ به کلنی زنبور عسل فاجعه بار تر از آن چیزی است که معمولا زنبور داران به آن می نگرند. حمله به لاروهای زنبور عسل و مشاهده...
کنه واروآ (بخش اول)

کنه واروآ (بخش اول)

چرا باید از زنبورهای خود در مقابل کنه واروآ محافظت کنیم؟ بدون شک کنه واروآ اصلی ترین مشکل زنبور عسل در کل دنیا است. شناخت نحوه ی تکثیر و افزایش جمعیت کنه در کلنی های زنبور عسل و اشنایی با زیست شناسی آن می تواند نقش موثری در انتخاب روش های مبارزه با این آفت داشته...