09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

گونه ها و نژادهای زنبور عسل طبیعی

زنبور ریز: از همه ی زنبور عسل ها کوچکتر بوده و قد کارگرهایشان حدود ۸ میلی متر ، و زنبور عسل های نر تقریبا ۱۲ میلی متر و ملکه زنبور عسل آن حدودا ۱۴ میلی متر است. زنبور ریز تنها یک شان درست می کنند. که مثل زنبور های درشت به زیر شاخه ی درخت می چسپانند. به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ایران ( جیرفت) وجود دارند. به قرار اطلاع از این نوع زنبورها را از جیرفت با خود با هواپیما به تهران و از آن جا به کرج به تصور خانگی کردنشان انتقال داد ولی با وجود گرم بودن هوا (فصل تابستان) نتیجه ای نگرفت، زیرا به هیچ وجه علاقه ای به اقامت در کندو از خود نشان نمی دادند. زنبورهای ریز میلپون که در جزیره ماداگاسکار زندگی کرده و نیش ندارند. نیز متعلق به همین نوع از زنبور ها می باشند. مقدار عسلی که هر جمعیت از این زنبور ها سالانه می توانند جمع آوری کنند حدود ۴ کیلو گرم است.

زنبور عسل معمولی: همان زنبور عسل معمولی است که فعلا آنها را در دهات و شهرها برای تولید عسل در کندوها نگهداری می کنند. درازای قد کارگرهایش حدود ۱۵میلی متر و ملکه ۲۰میلی متر است. عادتا چند شان درست می کنند. که فاصله وسط یک شان تا وسط شان مجاور ۳۵ میلی متر با ۳٫۵ سانتی متر است. زنبور عسل معمولی به نژادهای مختلفی تقسیم می شود. موضوع اینکه برای زنبورستان چه نژادهای را باید انتخاب کرد که بالاترین محصول عسل را بدهد. مساله ای است که تا کنون جواب صحیحی به آن داده نشده است آزمایش های انجام یافته با نژادهای متعدد در آب و هوای متفاوت نتایج مختلف داده اند. به طوری که از مجموعه ی آن ها نتیجه ی بخصوصی نمی توان گرفت. که به اتکا آن نژاد معینی را به همه و برای همه جا توصیه کرد. ولی از تمام همان آزمایش ها یک نتیجه ی کلی گرفته شده و آن اینکه (بهترین زنبور عسل در هر منطقه زنبورهای بومی همان جا هستند. مشروط به اینکه به طریق علمی در بهتر کردن نژاد و محصول و فعالیتشان کار شده باشد.۹ به طور کلی خواصی را که از یک نژاد خوب باید انتظار داشت عبارتند از:

  1. آرام باشند و نیش نزنند.
  2. پر محصول باشند.
  3. بچه به اندازه ی لازم(نه کم و نه زیاد) بدهند.
  4. گل های شهد دار را به سرعت پیدا کنند.
  5. در مقابل امراض مقاوم باشند.
  6. مصرف عسل زمستانی آن ها کم باشد.
  7. رشد سالانه شان را هر چه زودتر (حتی اواخر زمستان) شروع کرده و خیلی سریع به حداکثر رشدشان رسیده و بعلاوه مدت زیادی در حد بالای رشد باقی بمانند.