09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

گونه ها و نژادهای زنبور عسل طبیعی

گونه ها و نژادهای زنبور عسل طبیعی در این بخش ذکر می شود که لازمه ی زنبورداری است.

زنبور سیاه: اصلشان از اروپای جنوبی است. فعلا در فرانسه و سوئیس و هلند و بلژیک و تا حدی هم در انگلستان وجود دارند. از انگلستان و هلند به آمریکا حمل شده ولی امروزه در همه جا به وسیله زنبورهای ایتالیایی جانشین می شوند. رنگ بدنشان سیاه است از لحاظ فعالیت به پای زنبور های زنبور های ایتالیایی نمی رسند. در اوایل سال رشدشان کند بوده و در عوض وقتی که در تابستان به حداکثر رشدشان رسیدند مدت زیادی قوی باقی می مانند در زمستان به غذای نسبتا زیادی احتیاج دارند.

زنبور ایتالیایی:اصل این نژاد از شبه جزیره ی ایتالیا است. رنگشان زرد تا خیلی زرد است. رشد زود رس نژاد کارنیکایا کارنیولان را در اوایل بهار ندارند. همه سال در اواسط  بهار به حداکثر رشدشان می رسند. ولی وقتی که به بالاترین حد رشدشان رسیدند بقیه بهار و تمام تابستان و حتی اغلب قسمت اعظم پاییز را نیز در همان قدرت باقی می مانند. زمستان های سرد را نمی توانند تحمل نمایند. به همین دلیل نتوانسته اند به شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی راه پیدا کنند،در عوض در مقابلتابستان های گرم مقوم اند به طوری که در کشور گرمی مانند اسرائیل توانسته اند خود را به خوبی تطابق داده و نژاد اصلی این کشور را تشکیل دهند. بسیار فعالند، به غارت کندوهای ضعیف تمایل نشان می دهند. در زمستان به عسل نسبتا زیادی احتیاج دارند. روی قاب های آرام می نشینند و کم نیش می زنند بعلاوه بچه و بره موم هم کم می دهند.

زنبور قفقازی: موطنشان کوه های قفقاز مرکز در گرجستان است. رنگشان مثل نژاد کارنیکا یا کارنیولان خاکستری بوده و اغلب کمی رنگ زرد هم روی بدنشان مشاهده می گردد بسیار آرام اند و از نیش زدن تا سر حد امکان احتراز می کنند. ارجحیت نژاد قفقازی بر سایر نژادها در طویل تر بودن خرطوم آن ها که حدودا ۷ میلی متر است. که در نتیجه قادرند از خیلی از گل ها مثل گل شبدر قرمز که شهد آن ها در نقاط عمیق گل ها قرار دارند. نیز عسل جمع کنند. و حال آنکه زنبورهای سایر نژادها خرطوم حدود ۶٫۲ میلی متر قادر نیستند. معمولا کم بچه می دهند و خیلی زیاد بره موم به کندویشان می آورند. بطوری که زیادی بره موم اغلب کار کردن با این نژاد را مشکل می کند. مصرف غذای زمستانشان زیاد است. در اوائل بهار رشدشان را شروع کرده و کمی پس از نژاد کارینکا یا کارینولان به حداکثر رشدشان می رسند. در تابستان هم حداکثر رشدشان باقی می مانند. هوای سر شدید و طویل زمستان را بزحمت تحمل می کنند.

خرید عسل طبیعی

خرید گرده گل

خرید ژله رویال

خرید بره موم