09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

چرا باید از زنبورهای خود در مقابل کنه واروآ محافظت کنیم؟

بدون شک کنه واروآ اصلی ترین مشکل زنبور عسل در کل دنیا است. شناخت نحوه ی تکثیر و افزایش جمعیت کنه در کلنی های زنبور عسل و اشنایی با زیست شناسی آن می تواند نقش موثری در انتخاب روش های مبارزه با این آفت داشته باشد.محدود نکردن درمان به استفاده از یک روش و فرهنگ سازی برای مبارزه عمومی با کنه از ضروریات کنترل صحیح آفت است. ترسیم منحنی افزایش و کاهش جمعیت کنه برای هر منطقه و پس از آن در سطح کشور یک طرح همه جانبه برای کنترل جمعیت کنه می باشد. در حال حاضر تدوین یک برنامه جامع برای مبارزه با کنه واروآ در طول فصل زنبورداری از اصلی ترین نیازهای این صنعت در کشور به شمار می آید.

زیست شناسی کنه واروآ

واروآ نام انگلی کوچکتر از یک میلی متر است این انگل برای بقا و تولید نسل به زنبور عسل وابسته است به طوریکه در هیچ مرحله ای از زندگی نمی توانند مستقل از میزبان خود زندگی کنند. بدن کنه از دو قسمت شکم و قطعات دهانی تشکیل شده است و پرزهای حسی متعدد در سراسر بدن به عنوان گیرنده برای حسکردن محیط استفاده می کند. کنه واروآ می تواند به بافت های نرم بدن زنبور عسل متصل و از زنبور عسل تغذیه نماید. کنه ها جاهای نرم، بین حلقه های شکمی و همچنین بین سر و سینه زنبور عسل را برای زندگی ترجیح می دهند. کنه های ماده وقتی بین ۴ تا ۱۳ روز عمر دارند وارد سلول های لارو ۵ تا ۶ روزه می شوند و قبل از بسته شدن سر سلول در آنجا مستقر می شوند. در این زمان کنه وارد مواد غذایی لارو می شود و به علت کمبود اکسیژن و میزان بالای دی اکسید کربن در یک حالت بی حسی به سر می برد. (به دلیل وجود ژله رویال موجود در ته سلول) پس از آن وققتی کنه مادر به اندازه کافی از لارو تغذیه کرد، ععمل لقاح تخم در بدن آن انجام می گیرد. و اسپرم موجود در دستگاه تناسلی کنه مادر وارد تخم شده و تخم کنه را بارور  کنه را بارور می سازد. کنه مادر می تواند به طور متوسط حداقل ۵ تخم (۴بارور و ۱ تخم غیر بارور که تبدیل به نر می شود) را در داخل سلول لارو کارگر ، و ۷ تخم در سلول لارو نر بگذارد. تعداد تخم کنه در بهار کمتر و در اواسط و اواخر تابستان به حداکثر می رسد. از زمان تخم تا کنه کامل، دوران رشد کنه های ماده ۸ تا ۱۰ روز و کنه ای نر ۶ تا ۷ روز طول می کشد، کنه های ماده جوان (دختر) در سلول های بسته با کنه ی نر (برادر خود) جفت گیری کرده و کنه نر پس از جفت گیری می میرد. که دلیل این امر عدم توانایی کنه نر برای تغذیه از زنبور عسل می باشد کنه ی بالغ می تواند به مدت ۶ تا ۸ ماه بر روی بدن زنبورهای زمستان گذران بالغ زنده بماند بدون اینکه فعالیت تولید مثلی در سلول های حاوی لارو داشته باشد.

عسل طبیعی 

گرده گل

بره موم