09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

کندوهای زنبور عسل با قاب ثابت(کندوی محلی)

۲٫ کندوهای گلی: ساختمان کندو های گلی به شکل استوانه ای و مانند کندوی تنه درختی بوده ولی کندو های گلی  از گل رس خام یا گل رس پخته درست شده اند قطر این استوانه ها حداقل ۳۰ سانتی متر و طولشان حدود یک متر است. از این کندوها امروزه در روستاهای اطراف اصفهان و به ویژه نواحی بختیاری دیده می شوند.

۳٫ کندوهای سبدی: ساختمان کندو های سبدی مانند بشکه ای از تخته های کم عرض ولی طویل، به طول و قطر کندوهای گلی درست شده اند. در حوالی خوانسار از این نوع کندوها نسبتا زیاد دیده می شدند. که در حال حاضر به سرعت کندوهای سبدی در حال از بین رفتن بوده و به تدریج وسیله ی کندوهای جعبه ای (با قاب های متحرک) جانشین می گردند.

۳٫ کندوهای کوزه ای: کندوهای کوزه ای این نوع از کندوها از دو کوزه ی تو در تو درست می شوند. ساختار کندو های کوزه ی به شرح ذیل است که کوزه ی جلویی معمولا محل تخمگذاری ملکه زنبور عسل بوده است  و کوزه ی عقبی جای جمع آوری عسل طبیعی است. کندوهای کوزه ای بیشتر در استانهای کردستان و کرمانشاه وجود داشته و هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند. مقدار محصول عسل در این کندوها بسیار محدود است و هرگز از ۶ الی ۸ کیلو در سال تجاوز نمی کند. محل و جایگذاری کندوهای کوزه ای معمولا در دیوار اطاق و خانه و یا حتی در دیوار جداگانه ای کنار یک باغ محبوس هستند.

۴٫ کندوهای کدوئی:از نوع این کندو های کدوئی در خراسان یعنی در اطراف اسفراین وجود دارند. هر کندوی کدوئی  عبارت است از کدوئی که داخلش را خالی کرده اند. و از آن به عنوان کندو زنبور عسل استفاده می کنند.  کندوهای کدوئی هم مثل کندو های کوزه ای در داخل دیوار جایگذاری می شود.