09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

ژله رویال و خواصی جادویی

ژله رویال و خواصی جادویی آن در طی قرن ها  در باور مردم به اکسیر جوانی و طول عمر معروف بوده است. واز آن در بسیاری از نقاط جهان به همین منظور استفاده شده و میشود.این باور از آنجا شکل گرفته است. که طول عمر یک زنبور عسل کارگر در فصل کار حداکثر تا دو ماه است. اما یک ملکه تا پنج سال عمر می کند.دانشمندان راز این طول عمر را در نوع تغذیه این حشره مفید میدانند. بر این اساس که ملکه زنبور عسل از ابتدای عمر تا آخر عمر از ژله رویال تغذیه میکند.

روند تولید و مواد تشکیل دهنده ی ژل رویال

ژله رویال توسط یک جفت غده شیری زنبوران کارگر پرستار در سنین ۳ تا ۱۲ روزگی که در سر و اطراف مغزش قرار دارند.ترشح میشوند. ترکیبات ژله رویال بسته به جغرافیای و آب و هوای محل زندگی زنبور عسل تا اندازهایی تغییر می کند. اما ترکیبات عمده آن معمولا ۶۰% – ۷۰% آب، ۱۲% – ۱۵% پروتئین، ۱۰% – ۱۶% قند ، ۳% – ۶% اسیدهای چرب ارگانیک و ۲% – ۳% ویتامین ، نمک های معدنی و اسید آمینه است.

تفاوت های بارز میان ملکه زنبور عسل و کارگرها

آنچه ملکه زنبور عسل را از زنبوران کارگر متمایز می سازد. نحوه تغذیه در طول مراحل شفیرگی است. در واقع تمام تخم های ماده می توانند.به یک زنبور ملکه تبدیل شوند . اما این تنها زمانی ممکن است. که طی تمامی مراحل تکامل شفیرگی همچون یک زنبور ملکه مورد مراقبت قرار گیرند. و از ژله رویال تغذیه شوند.

زنبور ملکه در تمام طول عمر و نوزادان زنبور عسل کارگر در مراحل اولیه رشد لاروی به مدت ۳ روز از آن استفاده می کنند. ژله رویال و خواصی جادویی آن همیشه به طور مستقیم به ملکه یا لارو زنبور کارگر داده می شود. و در کندو ذخیره نمی شود.از آنجا که تولد ملکه جوان در کندو در فصول خاص و تحت شرایط خاص کندو امکان پذیر می باشد. تنها زمان ممکن برای برداشت ژل رویال ، زمان پرورش ملکه در مقطع بچه دهی کلنی می باشد.پرورش ملکه که توسط مکانیسم های پیچیده ی در کندو تنظیم می شود. یک سری کنش و واکنش های هورمونی و شیمیایی در شفیره جوان بوجود می آورد. که موجب تبدیل شفیره به زنبور ملکه میشود.

وجود زنبوران کارگر جوان، همچنین گرده گل، شهد فراوان و ذخیره عسل طبیعی از ملزومات تولید ژله رویال می باشند. کلنی به طور طبیعی در حجره های مخروطی ملکه بیشترین ژله را برای مصرف نوزاد ملکه را در سلول اش انباشته می نماید. در تولید صنعتی ، تولید کننده باید حالتی را برای کلنی پیش بیاورد تا کلنی اقدام به پرورش ملکه نماید.