09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

نکات آماده سازی کلنی ها برای زمستان گذرانی

نکات آماده سازی کلنی ها برای زمستان گذرانی یکی از راه های که زنبودار باید آن را برای زمستان گذرانی کلنی ها انجام دهد. چون نادیده گرفتن هر کدام از موارد زیر می تواند منجر به فروپاشی کلنی ها می گردد. این موارد شامل زیر می باشد:

الف) شرایط اسکان زنبورهای عسل طبیعی  برای زمستان گذرانی از مهمترین بخش بوده که شامل موارد زیر می باشد.

  1. مکان یابی زنبوردار برای نگهداری کلنی ها در فصل سرد راهکارهایی را برای خود بر می گزیند. آنچه مهم می باشد اینکه یک کندو زنبور عسل زمانی می تواند از سلامت برخوردار باشد که آفتابگیر باشد، توجه قرار دادن به اختلاف ارتفاع ، باتلاق و لجن زار نباشد ، بادگیر نباشد، در زمین های شالیزاری بخصوص مناطق دشت مرطوبی ساکن ندهد، حداقل ۳۰سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد با کمی شیب بطرف دریچه پرواز، در مجاورت نهرها ورودها یا دامداری و مرغ داری های که آب های آلوده دارند پرهیز نمایید، کوچ به موقع از از مناطق یخبندان به معتدل موارد بالا بخشی از اسکان زنبورها بوده که عدم که عدم رعایت و بی توجهی و بکارگیری هریک از آنها مستقیم در نابودی کلنی نقش دارند.

اگر شما کندوها را در زمین های دشت و در زمین های شالیزاری و … اسکان دهید با توجه به رطوبت بالا امکان آلوده گی بیماری های قارچی و عفونی زیاد می باشد و همچنین تماس کف کندو با زمین و استفاده زنبور از آب های آلوده در کنار دامداری و مرغ داری ها که در هنگام بارش داخل گودال ها جمع می شوند. و زنبورها اقدام به مصرف آب های آلوده کرده و در نتیجه انواع بیماری روده ای و … را شامل و برای جمعیت ثابت کلنی که باید تا بهار را سپری کنند. بزرگترین تهدید به شمار آمده و رعایت هر کدام از موارد فوق می تواند در کاهش تلفات کمک نماید. همیشه باد تهدید جدی برای کندو ها و زنبورهای عسل طبیعی محسوب می شود زنبورهایی که رو به جنوب قرار دارند بهترین شرایط را از نظر اسکان دارند.