09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

زنبور عسل نژاد کارپاتکا

نژاد زنبور کارپاتکا و واژه کارپاتکا برگرفته از نام یکی از رشته کوه های در کشور اکراین هست که در این منطقه کوهستانی یک نژاد غالب زنبور وجود دارد که به نژاد کارپاتکا معروف شده است. زنبور عسل نژاد کارپاتکا شباهت های زیادی به نژاد زنبور های عسل کارنیکا که در مناطق مجاور کارپاتکا وجود دارد. کارپاتکا از نظر اقلیمی به منطقه سرد و بارانی تعلق دارد و به خوبی می تواند در این مناطق دوام آورد و از طرفی زمستانی گذرانی را با حداقل مصرف عسل سپری می کند و تلفات زمستانه آن کم است. تا کنون این نژاد به ۲۰ کشور دنیا به صورت رسمی ارسال شده و بیشتر این کشورها کوهستانی با زمستان سرد و طولانی هستند مانند روسیه و اروپای شمالی و کشورهای مشترک المافع با روسیه. با توجه به منطقه و شرایط آب و هوای نژاد زنبور عسل کارپاتکا به نطر می رسد این گونه برای مناطق گرم سیر مناسب نباشد که تا کنون مظالعه ی علمی در این خصوص انجام نشده است.

ویژیگی های نژاد زنبور عسل کارپاتکا

زنبور عسل کارپاتکا از نظر رشد بهاره در حد کارنیکا است و وابستگی به گرده دارد و کمبود گرده در طبیعت بر رشد آن اثر زیادی دارد. نژاد کارپاتکا از نظر توان گرده گل بسیار ضعیف هستند و توان شهد آوری آن نسبت به گرده آوری غلبه دارد.مقاومت زنبور عسل کاپاتکا و نوزادان به بیماری ها و انگل ها نسبت به کارنیکا بیشتر است و از این نظر شاید بتوان در ردیف های اول نژادهای زنبوران قرار دارد. منتها نسبت به کرم موم خوار و پروانه آن به شدت ضعیف هست و به راحتی و بدون دفاع در برابر آن آلوده می شود. به همین دلیل هست که برای مناطق گرمسیر مناسب نیست. طول خروم زنبور عسل کارپاتکا بعد از نژاد قفقازی بلندترین است که تقریبا حدود ۷ میلی متر و توان شهد آوری آن زیاد است. موم سر پولک زنبور عسل کارپاتکا سفید رنگ است شبیه نژاد کارنیکا البته بر خلاف کارنیکا موم سرپولک از نوع خشک هست.از نظر وزن بدن زنبور کارگر در رده های بالا قرار دارد یعنی جثه کارگرها بزرگ ها هست و متوسط ۱۱۰ میلی گرم و اندازه ملکه نیز درشت هست. به بیماری نوزما مقاومت زیادی دارد.

ولیکن در هوای بارانی نمی تواند فعالیت کند و در صورت طولانی بودن شرایط بارانی و ازدحام کلنی شاخون زنی و بچ دهی آن زیاد هست برخلاف قفقازی که ذر این شرایط شاخون زنی و بچه دهی ندارد.