09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

قاب و دیواره شان

قاب و دیواره ی شان بافته شده دیواره ای است که زنبورها رویشان کار کرده و حفره ها یا سلول های ۶ ضلعی به تعداد زیاد و به عمق حدود ۱۲ الی ۱۸ میلی متر برای ذخیره کردن عسل طبیعی  و گرده گل یا برای تخمک گذاری ملکه در داخلش درست کرده اند.قسمت بالای دیواره ی مومی را به وسیله ی کمی موم ذوب شده که آن را با یک قاشق فلزی در محل تماسش با چوب می ریزند و به همدیگر متصل می کنند. عین همین کار را با قسمت های چپ و راست ورقه انجام داده و آنها را نیز به چوب قاب می چسپانند. چسپانیدن قسمت پایین صفحه ی مومی به قاب لزومی ندارد معمولا زنبورها خودشان این کار را بعهده می گیرند. همانطوری که پیش از این هم گفته شد بافتن دیواره و تبدیلش به شان بافته شده کاری است که به عهده زنبورها می باشد و آن هم تنها هنگامی برایشان امکان پذیر است که در طبیعت گل و شهد و گرده گل به حد وفور وجود داشته باشد مانند( فصل بهار). شان بافته شده انبار ذخیره عسل و گرده گل به ویژه برای زمستان گذرانی زنبورهاست. که از این ها هم گذشته سلول های آن محل تخمگذاری ملکه و رشد و نمو لاروها می باشد.

در اواسط بهار که از طرفی تعداد زنبورهای کندو خیلی زیاد شده و احتیاج به جای بیشتر در کندو دارند و از طرف دیگر ملکه قسمت اعظم سلول های موجود در شان ها را با تخم هایش پر کرده و فقط جای کمی برای ذخیره کردن عسل باقی می گذارد به منظور اینکه به جمعیت مکان و جای بیشتر در داخل کندو برای ذخیره کردن عسل بدهیم، روی کندو یمان یک نیم طبقه یا یک طبقه کامل به نام اطاق عسل یا طبقه دوم می گذاریم. زنبورها در گرمای مناسب هوا، فصل محیط پر گل به سرعت این طبقه را با عسل پر می کنند. ساختمان طبقه بالای کندو اگر یک طبقه بالای کندو اگر یک طبقه کامل باشد. درست مثل طبقه ی پایین است با این تفاوت که دیگر کف و سقفی نداشته و تنها از یک جعبه ۴جداری و ۱۰قاب تشکیل می گردد. ولی اگر نیم طبقه باشد چنانکه از اسمش پیداست ارتفاع جدار یا چهار دیواره هایش معادل نصف ارتفاع جدار طبقه پایین بوده در نتیجه بلندی قاب هایش نیز برابر نصف قاب های طبقه ی پایین می باشد ولی باز هم تعداد قاب های آن ۱۰ عدد است. فاصله قابها به جدار کندو از هر طرف نیم سانتی متر باید حساب شود.