09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

عوامل ایجاد غارت کندو زنبور عسل

عوامل ایجاد  غارت کندو زنبور عسل کمبود شهد و گرده گل در طبیعت و کمبود عسل در کندو است که باعث گرسنگی زنبورها شده و غارت را تشدید می کند. غارت با منظور جمع آوریو ذخیره غذا برای مصرف جمعیت است شایان ذکر است که زنبورها تغذیه دسته جمعی و همگانی دارند و مقادیر کم غذا نیز در بین همه افراد کلنی تقسیم می شود. عواملی که باعث غارت می شود عبارت اند ازک

 1. برداشت عسل طبیعی  از کندو
 2. دادن غذا به کندو
 3. وجود کندوهای ضعیف و بیمار  و بی نشان که توانیی حفاظت از خود را ندارند
 4. بازماندن طولانی درب کندو در زمان بازدید داخل کندو
 5. گشاد و بزرگ بودن سوراخ پرواز وردوی
 6. ناسالم بودن و داشتن درز شکاف در کندوها که معمولا باعث می شوند زنبورهای غریبه از آنجا به داخل رخنه کنند.
 7. ریخت و پاش ذرات موم و عسل در محوطه زنبورستان

تشخیص و علائم غارت کندو زنبور عسل

 1. وجود مقدار زیادی موم خورده شده در کف کندو که ناشی از جویدن شانهای عسل و ریخته شدن آن در کف است
 2. وجود سوراخ های متعدد و پارگی در سطح حجره های پر از عسل در شانها و خالی بودن حجره ها
 3. در صورتی غارت کلی و پیشرفته باشد تمامی جمعیت در کف کندو و جلوی سوراخ پرواز به صورت مرده و بی جان بر جای مانده اند. در صورت جزئی بودن غارت تعداد محدودی زنبور مرده در جلوی سوراخ پرواز وجود دارد.
 4. رفت و آمد سریع و فعالیت شدید زنبورها در کندوی در حال غارت که افراد در حال عبور و مرور زنبورهای غارتگر هستند.
 5. به طور کلی در ابتدای شروع غارت و در غارت های جزئی زنبورهای غارتگر که افراد چالاک و با حرکات سریع هستند در جلوی سوراخ ورودی کندو پرواز می کنند و با حرکت خود با زنبورهای محافظ درگیر می شوند. البته اینها زنبورهایی مسن و با بدنی براق هستند که نشان دهنده ریخته شدن کرکهای بدن آنها ست. شایان ذکر است که زنبورهای پیر موهای بدنشان به تدریج می ریزد و بدنی براق و روغنی مانند پیدا می کنند.