09185166862 آدرس: سنندج، روبروی فرودگاه، پشت پمپ بنزین ناصری

زنبورداری و عسل طبیعی

زنبور داری و عسل طبیعی دارای اصول و نکات بسیار ریز است که در این بخش به طور مختصر توضیح داده می شود.

  1. استفاده هر دارو و یا مکمل ویتامینه و آنتی بیوتیک و … اعم از ارگانیک و شیمیایی و… در زمان جریان شهد به نحوی که در عسل ذخیره شده در شان ها تاثیر باقی مانده داشته باشد قابل توصیه نیست. برای زنبور داری و عسل طبیعی تنها بایستی حاصل فرآوری شهد گل ها باشد و عسل تغذیه ای که نیز تغذیه شکر و شهد گل و باقی مانده های هر گونه ماده ای جز این، مطلوب عسل نخواهد بود. نکته بسیار مهم عس همان سالم بودن (عاری از باقی مانده ها) است که جزو اصول زنبورداری و عسل طبیعی است.
  2. حفظ کلنی اولویت است. از آن جایی که کلنی زنبور عسل به عنوان سرمایه اصلی زنبوردار است بایستی حفظ کلنی زنبور عسل در زمان طغیان آفات و بیماری ها در اولویت باشد. تا حد امکان سعی داریم که با اتخاذ یک روش مدیریتی صحیح در طول سال جمعیت آفت کندو را همیشه در زیر آستانه خسارت اقتصادی مدیریت کنید. اما در شرایطی که به هر دلیلی یک آفت طفیان کرد. بایستی حفظ سلامت کلنی در اولویت باشد. حال اگر در فصل ذخیره عسل در کلنی مجبور به استفاده از دارو شدیم اولویت با داروهای کم خطر و موثر همچون اسید اگزالیک و اسید فرمیک هستیم و اگر این روش نیز کارایی لازم را نداشتند استفاده از داروهای موثرتر با درجه خطر بیشتر را توصیه می کنیم. اما در این شرایط برداشت عسل با احتیاط باشد و ترجیحا عسل آن کندو برداشت نشود و به مصارف انسانی نرسد و یا اینکه بعد از انجام آزمون در ارتباط با میزان باقی مانده مواد موثره داروی استفاده شده و رفع شدن نگرانی های از این بابت عسل را برداشت نماییم و به فروش برسانیمکه جزو اصول زنبورداری و عسل طبیعی است.
  3. همه داروها و کنه کش ها و باکتری کش ها و آنتی بیوتیک ها و به طور کل هر گونه آفت کش باقی مانده آن در عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل مطلوب نیست حال بسته به نوع ماده موثره دارو و میزان خطرات باقی مانده های آن میزان حساسیت بیشتر است به طور مثال نگرانی های حضور آنتی بیوتیک ها در عسل و فرآورده های زنبور عسل به مراتب از میزان باقی مانده های اسیداگزالیک در زنبور داری و عسل طبیعی بیشتر است.
  4. استفاده از داروهای کم خطر و موثرتر در درمان آفت بر داروهای کم خطر تر و موثرتر در درمان آفت بر داروهای پر خطر ارجحیت دارند. اینکه بگوییم اسید اگزالیک ارگانیک است معنای شخصی ندارد چون این ماده نیز به صورت صنعتی تهیه می شود اما استفاده از اسید اگزالیک های با کیفیت که مشکل باقی مانده فلزات سنگین را ندارد در زنبورداری ارگانیک هیچ مشکلی ندارد و توصیه می شود
  5. روش درمان آفت و بیماری بسته به زمان، شرایط دمایی و شرایط کلنی زنبور عسل متفاوت است هدف بایستی استفاده از روش موثر و کم خطر باشد.